Vilkår for brug

Disse generelle vilkår ("Brugervilkår", "Betingelser") gælder for brugen af Noba Health AS's app Noba ("Appen", "Tjenesten") samt https://noba.app ("Webstedet" ).

Sidst opdateret: 6. marts 2023

1. Generelt

Tjenesten udbydes af Noba Health AS (org.nr. 921 671 202) ("Noba Health", "Serviceudbyder" eller "Vi"), en norsk virksomhed, som blandt andet tilbyder information og vejledning om diagnosticering af irritabel tyktarm (forkortet IBS for "Irritable Bowel Syndrome").

Du som bruger ("Brugeren" eller "Du") kan frit bruge Tjenesten, enten som gæstebruger, logget på Noba-bruger eller Premium-bruger i overensstemmelse med de gældende Vilkår for brug.

2. Accept af brugsbetingelser

2.1 De generelle vilkår regulerer din brug af tjenesten.

Ved at bruge tjenesten accepterer og er du bundet af de generelle vilkår og betingelser. Vi opfordrer dig til at læse disse generelle vilkår og betingelser omhyggeligt, før du bruger tjenesten.

2.2 Ændring af vilkår for brug

Noba Health forbeholder sig retten til til enhver tid efter eget skøn at ændre, modificere, tilføje eller fjerne dele af disse generelle vilkår og betingelser. Hvis der foretages ændringer, giver vi dig besked i Noba-appen. Ved væsentlige ændringer gives Brugeren ret til at opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning.

2.3 Fortrolighedserklæring

De til enhver tid gældende generelle vilkår og betingelser samt vores privatlivspolitik er tilgængelige på hjemmesiden. Linket til privatlivspolitikken kan findes her: https://www.noba.app/privacy.

3. Brug af tjenesten

For at kunne bruge tjenesten som gæstebruger skal brugeren acceptere de gældende vilkår. Brugeren tildeles en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig ret til at bruge tjenesten i overensstemmelse med de generelle vilkår og betingelser. Brugsretten gælder kun til private og personlige formål, og Brugeren må ikke dele sine loginoplysninger med andre eller lægge indhold fra Tjenesten på internettet eller sociale medier uden tilladelse.

Brugeren er ansvarlig for den nødvendige internetforbindelse og for det udstyr, som du bruger Tjenesten på.

Hvis Brugeren opdager fejl i Tjenesten eller andre aspekter af Tjenesten, som Noba Health bør være opmærksom på, opfordres Brugeren til at kontakte Noba Health påtilbakemelding@noba.app.

3.1 Upload af nye produkter og billeder

Brugeren kan selv tilføje nye produkter til Tjenesten. Disse data betragtes ikke som brugerdata og ejes af Noba Health fra det tidspunkt, de indsendes. Det er ikke tilladt at uploade billeder, hvor personer eller steder kan muliggøre identifikation af enkeltpersoner. Det er heller ikke tilladt at uploade billeder med stødende indhold, eller af seksuel karakter.

3.2 Gæstebruger

Som gæstebruger kan vi ikke garantere, at brugeren får adgang til dataene på et senere tidspunkt. Eksempler på dette omfatter, hvis brugeren mister/får en ny telefon. For at være sikker på, at data gemmes, anbefaler vi, at Brugeren bliver en logget ind Noba-bruger.

3.3 Logget på Noba-bruger

For at bruge Tjenesten som en logget ind Noba-bruger, skal Brugeren registrere en personlig brugerkonto. Dette kræver, at du: (i) er 18 år eller ældre (medmindre du er repræsenteret af en forælder eller anden værge), (ii) giver fuldstændige og korrekte oplysninger om den person, der skal repræsenteres i registreringen og (iii) opdaterer registrerede oplysninger ved ændringer af de registrerede oplysninger.

Du kan ikke registrere et navn, der ikke er dit eget, eller som tilhører en anden fysisk eller juridisk person. Navne, der på nogen måde kan opfattes som vulgære, uanstændige eller stødende, er heller ikke lovlige at bruge. Det er også Brugerens ansvar at oplyse korrekt navn og e-mailadresse. Den samme person kan ikke oprette flere brugerkonti.

3.4 Premium-bruger

For at bruge Tjenesten som Premium-bruger kræves det, at du udover de nævnte krav til Gæstebruger og Logget Noba-bruger; giver korrekte og gyldige betalingsoplysninger.

3.5 Konsekvenser af misbrug

Hvis Noba eller Noba Health har grund til at tro, at du bruger tjenesten i strid med norsk lov eller denne aftale, har Noba eller Noba Health ret til midlertidigt at stoppe din brug. Hvis misligholdelsen ikke ophører, har Noba eller Noba Health ret til at opsige Aftalen.

4. Noba Healths ansvar

Noba Health er forpligtet til at give Brugeren adgang til Tjenesten mod Brugerens vederlag som anført i punkt 6.

De oplysninger og tjenester, der stilles til rådighed via Applikationen, leveres "som de er" og er uden garanti. Noba, Noba Health og tjenesteudbyderens eventuelle partnere kan ikke holdes ansvarlige for tab eller omkostninger, der måtte opstå i forbindelse med brugen af tjenesten.

4.1 Oppetid

Noba Health stræber efter at udføre Tjenesten på en professionel måde til enhver tid og vil til enhver tid søge at holde Tjenesten i drift. Af sikkerhedsmæssige, tekniske eller driftsmæssige årsager skal Noba Health dog fra tid til anden foretage opdateringer og vedligeholdelse af Tjenesten, ligesom Tjenesten kan være nede som følge af uforudsete driftsproblemer eller andre omstændigheder. I disse perioder kan Tjenesten være utilgængelig. Noba Health vil, i det omfang det er muligt, informere dig om sådanne afbrydelser. Hvis Tjenesten er nede eller ikke fungerer i en længere periode, er Brugeren berettiget til et forholdsmæssigt prisnedslag.

4.2 Professionel information i tjenesten

Noba Health giver ingen garanti for, at oplysninger leveret af Noba Health eller af tredjeparter på hjemmesiden eller appen (herunder fødevarers FODMAP-indhold eller allergenoplysninger) til enhver tid er korrekte, fuldstændige eller opdaterede.

Ingredienslister kan opdateres uden forudgående varsel fra producenten, og der er derfor mulighed for, at produkter i appen kan være baseret på forældede oplysninger. For at være sikker bør man derfor dobbelttjekke ingredienslister og sammenligne med den information, der er tilgængelig i appen.

Desuden er det kun laboratorietests, der pålideligt kan klassificere en fødevares mængde af FODMAP'er. Vurderinger af varer, der ikke er publiceret i forskning, vil være baseret på ingredienslister, og der vil derfor være en risiko for, at vurderingen ikke er korrekt. At lade en professionel vurdere disse fødevarer, mener vi stadig, vil være sikrere, end at brugeren foretager en sådan vurdering på egen hånd.

Kun oplysninger om fødevarer, der er 'certificerede', vil være 100% sikre, da kun disse produkter er blevet testet i et laboratorium. Nogle fejl kan stadig opstå på grund af menneskelige fejl.

4.3 Opdatering af indhold

Noba Health har ret til at opdatere og ændre produkter i Tjenesten uden forudgående meddelelse til Brugeren.

Noba Health har ret til at ændre, hvilke funktioner der er bag en betalingsvæg (Noba Premium) uden forudgående meddelelse til Brugeren.

4.4 Tredjeparter

Hjemmesiden og appen kan indeholde links til tredjepartswebsteder, såsom forskningsartikler eller opskrifter. Disse links er kun givet for at gøre det nemmere for dig som bruger. Ved at indgå denne aftale accepterer du, at tjeneste- eller tjenesteudbyderen ikke er ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab forårsaget eller påstået at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller tilliden til sådant indhold, varer eller tjenester, der er yderligere tilgængelige på eller gennem sådanne websteder eller tjenester. Vi opfordrer dig til omhyggeligt at gennemgå vilkårene for brug og fortrolighedserklæringer for alle websteder, du besøger.

4.5 Annoncering

Hjemmesiden og appen kan lejlighedsvis indeholde annoncer for tredjepartsprodukter og -tjenester. Noba Health annoncerer kun produkter og tjenester, der anses for at være relevante for Brugeren, og markerer annoncer tydeligt. Ved at bruge Tjenesten accepterer du, at Noba Health må vise annoncer for tredjeparter.

5. Betaling

Tjenesten tilbydes af forskellige typer af abonnementer og betalingsmetoder. Ved prisstigning ud over den normale prisstigning gives Brugeren mindst en måneds varsel.

Alle abonnementer løber fra det tidspunkt, Brugeren aktiverer det, og fornyes automatisk, indtil det opsiges. Brugeren kan til enhver tid opsige abonnementet, og så miste sin Noba Premium-adgang efter den forudbetalte periode er udløbet.

Noba Health trækker betaling fra Brugerens bankkort forud for den periode, det valgte abonnement varer.

5.1 Gratis prøveperiode

Hver bruger får kun adgang til én gratis prøveperiode på 7 dage. Det betyder, at beløbet trækkes fra din konto efter prøveperiodens udløb. Hvis Brugeren allerede har modtaget en gratis prøveperiode, vil et køb på et senere tidspunkt blive trukket tilbage med det samme. Det er ikke tilladt for brugeren at oprette flere konti for at få adgang til flere prøveperioder, jf. punkt 3.3.

6. Opsigelse

Brugeren kan til enhver tid opsige abonnementet via hjemmesiden eller appen. Opsigelsen vil gælde fra udløbet af den periode, Brugeren har forudbetalt.

I tilfælde af brud på eller mistanke om brud på disse generelle vilkår og betingelser forbeholder Noba Health sig retten til at lukke eller suspendere din brugerkonto med øjeblikkelig virkning. I sådanne tilfælde vil vi sende dig oplysninger om dette til den e-mailadresse, du opgav, da du oprettede din brugerkonto. I sådanne tilfælde kan vi også nægte dig at oprette en ny brugerkonto.

7. Immaterielle rettigheder

Noba Health ejer alle intellektuelle ejendomsrettigheder til Tjenesten.

Ved at bruge tjenesten erhverver du ikke ejerskab eller licens til nogen intellektuelle ejendomsrettigheder i tjenesten. Varemærker, logoer, domænenavne og andre lignende tegn eller symboler, der optræder på Noba Healths hjemmesider eller som en del af Tjenesten, tilhører Noba Health.

Alle produkter med tilhørende information tilhører Noba Health og må ikke kopieres eller deles uden skriftlig tilladelse. Alle produktbilleder, som Brugeren tilføjer gennem Tjenesten, tilhører Noba Health.

8. Rettigheder til Service- og Serviceudbyderen

Noba Health, Noba og dets tjenester, indhold (undtagen dit brugerindhold), funktioner og funktionalitet er og forbliver den eksklusive ejendom tilhørende Serviceudbyderen og dennes licensgivere. Noba Health er beskyttet af ophavsret, databaserettigheder og andre love i både Norge og i udlandet. Det er ikke tilladt at kopiere, distribuere, vise, offentliggøre eller sælge information, der er gjort tilgængelig på appen eller på www.noba.app

9. Fortrydelsesret

Ved køb af Tjenesten har Brugeren fortrydelsesret i overensstemmelse med fortrydelsesretsloven. Det betyder, at Brugeren har ret til at opsige abonnementet inden for 7 dage efter købet, hvilket svarer til prøveperioden. Såfremt Brugeren har givet en udtrykkelig anmodning om at påbegynde leveringen af Tjenesten inden udløbet af fortrydelsesfristen, kan Noba Health kræve betaling for den del af Tjenesten, der er modtaget, indtil Brugeren har udnyttet fortrydelsesretten.

Hvis Brugeren ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, kan Brugeren opsige sit abonnement med inden prøveperioden på 7 dage er udløbet. Dette gøres på den platform, hvor Købet er foretaget, som vil være i appen (Google eller Apple) eller på Nettisden (Stripe). Såfremt Brugeren oplever problemer med at opsige abonnementet, skal Brugeren hurtigst muligt meddele dette pr. e-mail, således at vi kan yde den nødvendige vejledning og hjælp: info@noba.app.

10. Opgave

Noba Health har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse generelle vilkår og betingelser til tredjemand. Brugeren kan ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse generelle vilkår og betingelser, medmindre Noba Health har givet forudgående skriftligt samtykke

11. Support og kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til Tjenesten eller har brug for support, er du altid velkommen til at kontakte os på info@noba.app.

Noba