Basert på forskning

22. september 2020
Eline Randulff Hillestad
Eline Randulff Hillestad
Klinisk ernæringsfysiolog

Basert på forskning

Monash-universitetet i Australia var de første som omtalte et kosthold lavt på fruktose og fruktaner spesielttilpasset pasienter med IBS tidlig på 2000-tallet (1). I årene som fulgte fikk kostholdet internasjonaloppmerksomhet ved hjelp av samarbeidspartnere og kollegaer fra hele verden (se ref. 2 for detaljer).

I dag er lav FODMAP-dietten anerkjent som bruk i behandlingen av irritabel tarm (IBS) av leger og kliniske ernæringsfysiologer. Monash-universitetet og FODMAP Friendly tester matvarer og -produkter i laboratorium og rapporterer resultater i deres apper og nettsider, og i åpne artikler i vitenskapelige tidsskrift. Disse kan finnes på nettsider som bl.a. www.pubmed.com og www.scholar.google.com.

Noba tar utgangspunkt i disse publiserte forskningsartiklene i arbeidet når matvarer vurderes. De spesifikke artiklene som brukes refereres det til i Noba. Dette betyr at Noba ikke tester matvarer selv i laboratorium, men baserer seg ingredienslisten til produktet og forskning gjort på de spesifikke ingrediensene produktet inneholder. Vurderingene gjøres ut i fra den restriktive fasen av lavFODMAP-dietten.

Vurderingsdetaljer

Det er flere hensyn å ta når matvarer vurderes: matvarens ingrediensliste, mengden av ingrediensene og hvor de er plassert i ingredienslisten, hvilke FODMAPs matvaren inneholder, og hvor mye av produktet som spises per porsjon. Dersom produktet inneholder flere ingredienser med mengdebegrensning, blir den totale vurderingen gjort på bakgrunn av ingrediensen med strengest mengdebegrensning. Dvs. den ingrediensen en kan spise minst av, i gram, før en kommer opp i et moderat eller høyt FODMAP-nivå.

Når matvarer blir vurdert er målet alltid at brukerne av appen skal kunne spise så mye som mulig av produktene innenfor et lav FODMAP-kosthold, samtidig som en kan ha et så variert kosthold som mulig uten flere unødvendige restriksjoner enn det lav FODMAP-dietten måtte medføre i en periode.

Hos oss er det kliniske ernæingsfysiologer med god kjennskap til lavFODMAP-dietten som vurderer varer. Bli bedre kjent med oss ved å lese her.

Referanser:

[1]. Shepherd SJ, Gibson PR. Fructose malabsorption and symptoms of irritable bowel syndrome: guidelines for effective dietary management. J Am Diet Assoc. 2006 Oct;106(10):1631-9. doi: 10.1016/j.jada.2006.07.010. PMID: 17000196.

[2]. Gibson PR. History of the low FODMAP diet. J Gastroenterol Hepatol. 2017 Mar;32 Suppl 1:5-7. doi: 10.1111/jgh.13685. PMID: 28244673

[3].https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/klinisk_ernaeringsfysiolog