Brukervilkår

Disse generelle vilkårene ("Brukervilkår", "Vilkår") gjelder for bruk av Noba Health AS sin app Noba ("Appen", "Tjenesten") samt https://noba.app ("Nettsiden").

Sist oppdatert: 06. mars 2023

1. Generelt

Tjenesten tilbys av Noba Health AS (org.nr. 921 671 202) ("Noba Health", "Tjenestetilbyder" eller "Vi"), et norsk selskap som blant annet tilbyr informasjon og veiledning rundt diagnosen irritabel tarmsyndrom (forkortes IBS for "Irritable Bowel Syndrome").

Du som bruker ("Brukeren" eller "Du") kan fritt benytte Tjenesten, enten som gjestebruker, Innlogget Noba-bruker eller Premium Bruker i henhold til gjeldende Brukervilkår.

2. Aksept av brukervilkår

2.1 De Generelle Vilkårene regulerer din bruk av Tjenesten.

Ved å bruke tjenesten godtar du, og er bundet av, de Generelle Vilkårene. Vi oppfordrer deg til å lese disse Generelle Vilkårene nøye før du tar Tjenesten i bruk.

2.2 Endring av Brukervilkår

Noba Health forbeholder seg retten til når som helst, etter eget skjønn, å endre modifisere, legge til eller fjerne deler av disse Generelle Vilkårene. Dersom endringer gjøres vil vi gi beskjed i Noba-appen. Ved vesentlige endringer gis Brukeren rett til å si opp abonnementet med umiddelbar virkning.

2.3 Personvernerklæring

De til enhver tid gjeldende Generelle Vilkår, samt vår personvernerklæring, er tilgjengelige på Nettsiden. Lenke til Personvernerklæringen finner du her: https://www.noba.app/privacy.

3. Bruk av tjenesten

For å benytte Tjenesten som Gjestebruker må Brukeren godta Gjeldende Vilkår. Brukeren gis en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å benytte Tjenesten i henhold til de Generelle Vilkårene. Bruksretten gjelder kun for private og personlige formål, og Brukeren skal ikke dele sin innloggingsdetaljer med andre eller legge ut innhold fra Tjenesten på internett eller sosiale medier uten tillatelse.

Brukeren er selv ansvarlig for nødvendig internettforbindelse og for utstyret du bruker Tjenesten på.

Dersom Brukeren avdekker feil ved Tjenesten eller andre forhold ved Tjenesten som Noba Health bør være oppmerksom på, oppfordres Brukeren til å kontakte Noba Health påtilbakemelding@noba.app.

3.1 Opplasting av nye produkter og bilder

Brukeren kan selv legge til nye produkter i Tjenesten. Denne dataen anses ikke som brukerdata og eies av Noba Health fra tidspunktet det blir sendt inn. Det er ikke tillatt å laste opp bilder hvor personer eller steder kan muliggjøre identifikasjon av enkeltpersoner. Det er heller ikke tillatt å laste opp bilder med støtende innhold, eller av seksuell karakter.

3.2 Gjestebruker

Som Gjestebruker kan vi ikke garantere at Brukeren har tilgang til dataen på senere tidspunkt. Eksempler på dette inkluderer dersom Brukeren mister/får ny telefon. For å være sikker på at dataen lagres, anbefaler vi at Brukeren blir en Innlogget Noba-bruker.

3.3 Innlogget Noba-bruker

For å benytte Tjenesten som Innlogget Noba-bruker må Brukeren registrere en personlig brukerkonto. Dette krever at du: (i) er 18 år eller eldre (med mindre du er representert av en forelder eller annen formynder), (ii) oppgir fullstendig og korrekt informasjon, om personen som skal representeres i registreringen og (iii) oppdaterer registrert informasjon ved endringer i de registrerte opplysningene.

Du kan ikke registrere et navn som ikke er ditt eget, eller tilhører en annen fysisk eller juridisk person. Navn som på noe vis kan oppfattes som vulgært, uanstendig eller støtende er heller ikke lovlig å bruke. Det er videre Brukerens ansvar at det oppgis riktig navn og e-postadresse. Samme person kan ikke opprette flere brukerkontoer.

3.4 Premium-bruker

For å benytte Tjenesten som Premium-bruker kreves det at du, i tillegg til kravene nevnt for Gjestebruker og Innlogget Noba-bruker; oppgir riktig og gyldig betalingsinformasjon.

3.5 Konsekvenser av misbruk

Dersom Noba eller Noba Health har grunn til å tro at du bruker tjenesten i strid med norsk lov eller med denne Avtalen har Noba eller Noba Health rett til å stanse din bruk midlertidig. Dersom misligholdet ikke opphører, har Noba eller Noba Health rett til å heve Avtalen.

4. Noba Health sitt ansvar

Noba Health plikter å gi Brukeren tilgang til Tjenesten mot Brukerens vederlag slik det fremgår av punkt 6.

Informasjonen og tjenestene som gjøres tilgjengelig via applikasjonen tilbys "som de er", og er uten garantier. Noba, Noba Health og Tjenestetilbyderens eventuelle samarbeidspartnere kan ikke holdes ansvarlig for noe tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med bruk av tjenesten.

4.1 Oppetid

Noba Health tilstreber å til enhver tid utføre Tjenesten på en profesjonell måte og skal søke å holde Tjenesten i drift til enhver tid. Imidlertid må Noba Health av sikkerhetsmessige, tekniske eller operative årsaker fra tid til annen gjennomføre oppdateringer og vedlikehold av Tjenesten, og Tjenesten kan også våre nede som følger av uforutsette driftsproblemer eller andre forhold. I disse periodene vil Tjenesten kunne være utilgjengelig. Noba Health kommer i den grad det er mulig til å informere deg om slike avbrudd. Dersom Tjenesten er nede eller ikke fungerer over en lengre periode, har Brukeren rett til et forholdsmessig prisavslag.

4.2 Faglig informasjon i Tjenesten

Noba Health gir ingen garanti for at informasjon gitt av Noba Health eller av tredjeparter på Nettsiden eller Appen (inkludert matvarers FODMAP-innhold eller allergeninformasjon) til enhver tid er korrekt, komplett eller oppdatert.

Ingredienslister kan oppdateres uten forvarsel fra produsent, og det er derfor en mulighet for at produkter i appen kan være basert på utdatert informasjon. For å være sikker bør man derfor dobbeltsjekke ingredienslister og sammenligne med informasjonen som er tilgjengelig i appen.

Videre er det kun laboratorietester som for sikkert kan klassifisere en matvares mengde av FODMAPs. Vurderinger av varer som ikke er publisert i forskning vil være basert på ingredienslister, og det vil derfor være en risiko for at vurderingen ikke er korrekt. Å la en fagperson vurdere disse matvarene mener vi likevel vil være tryggere enn at Brukeren gjør en slik vurdering på egen hånd.

Kun informasjon om matvarer som er 'sertifisert' vil være 100% sikkert da det kun er disse produktene som er testet i laboratorium. Det kan likevel oppstå enkelte feil på grunn av menneskelig svikt.

4.3 Oppdatering av innhold

Noba Health har rett til å oppdatere og endre produkter i Tjenesten uten forutgående varsling til Brukeren.

Noba Health har rett til å endre hvilke funksjoner som er bak betalingsmur (Noba Premium) uten forutgående varsling til Brukeren.

4.4 Tredjeparter

Nettsiden og Appen kan inneholde lenker til tredjeparters nettsider, som eksempelvis forskningsartikler eller oppskrifter. Disse lenkene er kun gitt for å gjøre det enklere for deg som bruker. Du godtar ved inngåelse av denne Avtalen at Tjenesten eller Tjenestetilbyder ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester videre tilgjengelig på eller via slike nettsteder eller tjenester. Vi oppfordrer deg til å nøye gjennomgå brukervilkår og personvernerklæringer for alle nettstedene du besøker.

4.5 Reklame

Nettsiden og Appen kan tidvis inneholde reklamer for tredjeparters produkter og tjenester. Noba Health reklamerer kun for produkter og tjenester som er vurdert å være relevante for Brukeren, og vil markere reklamer tydelig. Ved å bruke Tjenesten godtar du at Noba Health kan vise reklame for tredjeparter.

5. Betaling

Tjenesten tilbys ved ulike typer abonnement og betalingsmåter. Ved prisøkning utover normal prisstigning gis Brukeren varsel minst én måned i forveien.

Samtlige abonnementer løper fra det tidspunktet Brukeren aktiverer det, og fornyes automatisk frem til det sies opp. Brukeren kan si opp abonnementet når som helst, og mister da sin Noba Premium-tilgang etter den forhåndsbetalte perioden er utløpt.

Noba Health trekker betaling fra Brukerens bankkort forskuddsvis for den perioden valgt abonnement varer.

5.1 Gratis prøveperiode

Hver Bruker får kun tilgang til én gratis prøveperiode på 7 dager. Det vil si at beløpet trekkes fra din konto etter prøveperioden er utløpt. Dersom Brukeren allerede har fått en gratis prøveperiode, vil et kjøp på et senere tidspunkt bli trukket umiddelbart. Det er ikke tillatt at Brukeren oppretter flere kontoer for å få tilgang til flere prøveperioder, ref. punkt 3.3.

6. Avslutning

Brukeren kan si opp abonnementet når som helst via Nettsiden eller Appen. Oppsigelsen vil gjelde fra utløpet av perioden Brukeren har forhåndsbetalt.

Ved brudd, eller mistanke om brudd, på disse Generelle Vilkårene forbeholder Noba Health seg retten til å stenge eller suspendere din brukerkonto med umiddelbar virkning. I slike tilfeller vil Vi sende deg en orientering om dette på den e-postadressen du har oppgitt ved opprettelsen av brukerkonto. I slike tilfeller kan Vi også nekte deg å opprette en ny brukerkonto.

7. Immaterielle rettigheter

Noba Health eier alle immaterielle rettigheter til Tjenesten.

Ved å benytte deg av Tjenesten får du ikke eierskap eller lisens til noen immaterielle rettigheter i Tjenesten. Varemerker, logoer, domenenavn og andre lignende tegn eller symboler som vises på Noba Healths nettsider eller som en del av Tjenesten tilhører Noba Health.

Alle produkter med tilhørende informasjon tilhører Noba Health og kan ikke kopieres eller deles uten skriftlig tillatelse. Alle produktbilder som Brukeren legger til gjennom Tjenesten tilhører Noba Health.

8. Rettigheter til Tjenesten og Tjenestetilbyder

Noba Health, Noba og dens tjenester, innhold (unntatt ditt Brukerinnhold), funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til tjenestetilbyder og dens lisensgivere. Noba Health er beskyttet av opphavsrettigheter, databaserettigheter, og andre lover i både Norge og utlandet. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere, fremvise, publisere eller selge informasjon som gjøres tilgjengelig hos Appen eller på www.noba.app

9. Angrerett

Ved kjøp av Tjenesten har Brukeren angrerett i tråd med angrerettloven. Dette innebærer at Brukeren har rett til å gå fra abonnementet innen 7 dager etter kjøpet, som tilsvarer prøveperioden. Dersom Brukeren har gitt en uttrykkelig anmodning om å påbegynne leveringen av Tjenesten før angrefristens utløp, kan Noba Health kreve betaling for den del av Tjenesten som er mottatt frem til Brukeren gjorde angreretten gjeldende.

Dersom Brukeren ønsker å benytte seg av angreretten kan Brukeren avslutte sitt abonnement hos før prøveperioden på 7 dager er utløpt. Dette gjøres på plattformen hvor Kjøpet ble gjennomført, som vil være i appen (Google eller Apple) eller på Nettisden (Stripe). Opplever Brukeren problemer med oppsigelse av abonnementet må Brukeren gi beskjed om dette per e-post så snart som mulig slik at vi kan gi nødvendig veiledning og hjelp: info@noba.app.

10. Overdragelse

Noba Health har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter disse Generelle Vilkårene til tredjepart. Brukeren kan ikke overdra sine rettigheter og plikter etter disse Generelle Vilkår med mindre Noba Health har gitt forutgående skriftlig samtykke

11. Support og kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål til Tjenesten eller behov for support er du alltid velkommen til å ta kontakt med oss på info@noba.app.

Noba