Irritabel tarm-syndrom (IBS)

Det å få beskjed om at du har irritabel tarm kan være både en lettelse og en byrde. En lettelse fordi du endelig har fått svar på hva som er grunnen til alle mageplager, og en byrde fordi det er så mye å sette seg inn i. Noba hjelper deg gjennom diagnosen slik at du kan fungere normalt i hverdagen.

Irritabel tarm er en forstyrrelse i tarmens funksjon kjennetegnet av magesmerter, ubehag, oppblåsthet og forstyrret avføringsmønster med diaré og/eller forstoppelse.

Mønsteret varierer fra person til person, og det kan også variere over tid. Det er påvist at stress kan forverre symptomene, uten at stress er årsaken. Tarmen og hjernen er koblet tett sammen (man kan jo som kjent få "sommerfugler i magen" av tanker), så signaler fra hjernen gir reelle forandringer i tarmen.

Tilstanden anslås å ramme mellom 8-25% av norges befolkning, med økt forekomst hos kvinner og hos unge. årsaken til irritabel tarm er ukjent, men flere faktorer synes å være innblandet i syndromets utvikling: arvelighet, kosthold, tykktarmbakterier, lavgradig inflammasjon og unormale hormonproduserende celler i mage og tarm.

Selv om symptomene er svært plagsomme, utvikler irritabel tarm seg ikke til alvorlig sykdom. Derimot kan irritabel tarmsyndrom redusere livskvaliteten betraktelig. Dersom man ikke har oppnådd tilstrekkelig symptomlindring etter å ha forsøkt generelle kostråd og stressmestring, anbefales det å forsøke en godt dokumentert kostbehandling som kalles lavFODMAP-dietten.

Hva er FODMAPs?

FODMAP er et akronym og står for: Fermenterbare Oligosakkarider, Disakkarider, Monosakkarider And (og) Polyoler. FODMAP er med andre ord betegnelsen på enkelte kortkjedede karbohydrater, også kalt sukkermolekyler, som går gjennom en fermenteringsprosess i tykktarmen. Denne prosessen danner gasser. I tillegg er FODMAP-stoffer osmotisk aktive, som vil si at de trekker med seg veske fra tynntarmen.

For personer med IBS kan det å spise FODMAPs trigge symptomer som ubehag, smerter, økt gassdannelse og forstyrret avføringsmønster. En rekke studier har vist at de fleste med irritabel tarm opplever bedring og symptomlindring ved å gå på lavFODMAP-dietten, som vil si at man spiser mat som har lavt innhold av disse kortkjedede karbohydratene (FODMAPs).

Noba råder deg til å snakke med en lege før du begynner på lavFODMAP-dietten for å utelukke andre sykdommer.

Man må altså ikke kutte ut ALLE karbohydrater, bare de som skaper trøbbel. De karbohydratene som skaper trøbbel blir delt inn i fire hovedkategorier; Monosakkarider, Oligosakkarider, Disakkarider og Polyoler.

noba-filternoba-filternoba-filternoba-filter

Hvordan finne FODMAP-innholdet til matvarer

For å finne ut hvilke karbohydrater en matvare inneholder må man bryte den helt ned. Det kan gjøres ved hjelp av kromatografi, en separerings- og analysemetode, som separerer maten ned til de minste byggestenene. Dersom du har en lab i kjelleren med tilhørende utstyr for å utføre denne metoden er jo det veldig flott. Dersom du ikke skulle ha dette tilgjengelig kan du sjekke hva som allerede er forsket fram av FODMAP-innholdet i diverse matvarer, og bruke dette til å vurdere nye matvarer.

Dersom en matvare kun inneholder ingredienser som er forsket fram som lavFODMAP er det totale FODMAP-innholdet sannsynligvis også lavt, men dette har man ingen garanti for uten å ha sjekket varen i et laboratorie. Ulike ingredienser kan reagere med hverandre og danne nye FODMAPs, eller matvaren kan være prosessert på en slik måte at det totale FODMAP-innholdet endres.

Når man går på en lav FODMAP-diett opplever man kanskje at kostholdet blir lite variert, men det trenger det ikke å være! Man må bare lære seg å lese ingredienslister og man må bruke tid på å forstå dietten. Noba sitt mål er å gjøre hverdagen til folk på lavFODMAP-dietten enklere, og vi håper at flere kan spise mer variert og oppdage nye matvarer som er trygge å spise.

Kilder: Helsenorge, ernæringsfysiolog Julianne Lyngstad og Monash University