Teamet

Gründerteamet består av Henrik Glasø Skifjeld, Ida Husby Swendgaard og Brynjar Grønhaug Rongved, alle med lang erfaring fra å bygge tjenester for ulike kunder etter flere år i konsulentbransjen. Vi ønsker nå å bruke vår kompetanse til å utvikle en tjeneste som hjelper folk å leve problemfritt med ulike diagnoser. I dag er fokuset vårt på irritabel tarmsyndrom (IBS) som anslås å ramme rundt 15% av befolkningen.

Henrik Glasø Skifjeld, Ida Husby Swendgaard, Brynjar Grønhaug Rongved

Ida har selv IBS og vet hvordan det er å leve med konstante mageplager. Etter å ha blitt diagnostisert med IBS var det mye hun måtte finne ut av på egen hånd, men nå lever hun et problemfritt liv hvor hun har kontroll på plagene og vet hva som trigger dårlige perioder. Veldig mye er takket være Noba!

Fra årene som teknologkonsulenter vet vi hva som skal til for å bygge solide, skalerbare apper og tjenester. Vi brenner for å lage et godt verktøy for deg som sliter med kostrelaterte sykdommer, og vi jobber kontinuerlig for å sikre en best mulig brukeropplevelse av appen.

Kliniske ernæringsfysiologer

For å lage en god tjeneste trengs flinke fagfolk. Noba fokuserer nå på IBS, hvor kosthold spiller en stor rolle for symptomlindringen. Nobas fagfolk har kompetanse innen klinisk ernæring og sørger for at informasjonen du får i appen er så rikitg som mulig. Her kan du lese hvordan FODMAP-innholdet i produktene i appen vurderes.

Klinisk ernæringsfysiolog er en beskyttet tittel som krever at du har norsk autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog. Dette får man gjennom et 5-årig profesjonsstudium, blant annet hos Universitetet i Oslo.

Eline Randulff Hillestad
Eline Randulff Hillestad
Klinisk ernæringsfysiolog
Eline jobber til daglig hos Nasjonal Kompetansetjeneste for Funksjonelle Mage-tarmsykdommer (NKFM ved Helse Bergen), og er sertifisert lavFODMAP-behandler fra Monash University. Hun har jobbet i flere år med Noba, hvor hun har kvalitetssikret produktinformasjon i appen. Hun bidrar også med artikler og annen nyttig informasjon.
Ida Marie Holm
Ida Marie Holm
Klinisk ernæringsfysiolog
Ida Marie har studert klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo, og skrev en masteroppgave i samarbeid med Lovisenberg Diakonale Sykehus. Gjennom både studiet og sin fritid har Ida Marie tilegnet seg mye kunnskap om IBS og lavFODMAP-dietten, som hun bruker i arbeidet med Noba.
Sunniva Bjørnå
Sunniva Bjørnå
Student i klinisk ernæring
Lisa Bucher Holm
Lisa Bucher Holm
Student i klinisk ernæring

Eksterne ressurser og samarbeidspartnere

Helse BergenStiftelsen DamIterate ASMage-tarmforbundetNorges Astma- og AllergiforbundNasjonal Kompetansetjeneste for Funksjonelle Mage-tarmsykdommerNorway Health TechEIRAccelrator