Teamet

Gründerteamet består av Henrik Glasø Skifjeld, Ida Husby Swendgaard og Brynjar Grønhaug Rongved, alle med lang erfaring fra å bygge tjenester for ulike kunder etter flere år i konsulentbransjen. Vi ønsker nå å bruke vår kompetanse til å utvikle en tjeneste som hjelper folk å leve problemfritt med ulike diagnoser. I dag er fokuset vårt på irritabel tarmsyndrom (IBS) som anslås å ramme rundt 15% av befolkningen.


Henrik Glasø Skifjeld, Ida Husby Swendgaard og Brynjar Grønhaug Rongved

Ida har selv IBS og vet hvordan det er å leve med konstante mageplager. Etter å ha blitt diagnostisert med IBS var det mye hun måtte finne ut av på egen hånd, men nå lever hun et problemfritt liv hvor hun har kontroll på plagene og vet hva som trigger dårlige perioder. Veldig mye er takket være Noba!

Fra årene som teknologkonsulenter vet vi hva som skal til for å bygge solide, skalerbare apper og tjenester. Vi brenner for å lage et godt verktøy for deg som sliter med kostrelaterte sykdommer, og vi jobber kontinuerlig for å sikre en best mulig brukeropplevelse av appen.


Kliniske ernæringsfysiologer

For å lage en god tjeneste trengs flinke fagfolk. Noba fokuserer nå på IBS, hvor kosthold spiller en stor rolle for symptomlindringen. Nobas fagfolk har kompetanse innen klinisk ernæring og sørger for at informasjonen du får i appen er så rikitg som mulig. Her kan du lese hvordan FODMAP-innholdet i produktene i appen vurderes.

Klinisk ernæringsfysiolog er en beskyttet tittel som krever at du har norsk autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog. Dette får man gjennom et 5-årig profesjonsstudium, blant annet hos Universitetet i Oslo.Eline Randulff Hillestad
Eline Randulff Hillestad
Klinisk ernæringsfysiolog
Eline jobber til daglig hos Nasjonal Kompetansetjeneste for Funksjonelle Mage-tarmsykdommer (NKFM ved Helse Bergen), og er sertifisert lavFODMAP-behandler fra Monash University. Hun har jobbet i flere år med Noba, hvor hun har kvalitetssikret produktinformasjon i appen. Hun bidrar også med artikler og annen nyttig informasjon.
Karoline Østereng Nilsen
Karoline Østereng Nilsen
Klinisk ernæringsfysiolog
Karoline Østereng Nilsen jobber til daglig ved Drammen Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) og er uteksaminert fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet ved Ullevål Sykehus, Aker Sykehus og Lillehammer Sykehus med blant annet behandling av pasienter med IBS. Hun har gjennom sin jobb tilegnet seg god kjennskap til lavFODMAP-dietten og IBS. Ønsker du hjelp med gjennomføring av lavFODMAP-dietten kan Karoline hjelpe deg, også over video. Ta kontakt på kef@noba.app dersom du ønsker mer informasjon.
Ida Marie Holm
Ida Marie Holm
Klinisk ernæringsfysiolog
Ida Marie har studert klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo, og skrev en masteroppgave i samarbeid med Lovisenberg Diakonale Sykehus. Gjennom både studiet og sin fritid har Ida Marie tilegnet seg mye kunnskap om IBS og lavFODMAP-dietten, som hun bruker i arbeidet med Noba.
Lise Mongstad Østli
Lise Mongstad Østli
Student i klinisk ernæring | Bachelor i helse- og sosialpsykologi
Lise studerer klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo, hvor hun er på sitt 8. semester. Hun har fra før en bachelor med fordypning i helse- og sosialpsykologi. Gjennom studiet har hun tilegnet seg grunnleggende informasjon rundt IBS, og hun har selv erfaring med å vurdere FODMAP-innhold i varer.
Marthe Strømnes
Marthe Strømnes
Klinisk ernæringsfysiolog
Etterhvert ble vi kontaktet av Marthe som ønsket å bidra til appen. Hun har også gjort en super innsats i å sikre at du får en sikker vurdering av matvarene i appen. Marthe er sertifisert lavFODMAP-behandler fra Monash University, og jobber til daglig ved sykehuset i Vestfold.
Helge A. Felberg
Helge A. Felberg
Klinisk ernæringsfysiolog
Helge er sertifisert lavFODMAP-behandler fra Monash University, og han har jobbet med IBS og funksjonelle mageplager siden 2013. Ønsker du hjelp med gjennomføring av lavFODMAP-dietten kan Helge hjelpe deg, også over video. Ta kontakt på kef@noba.app dersom du ønsker mer informasjon.
Anna Bakka
Anna Bakka
Klinisk ernæringsfysiolog
Anna er sertifisert lavFODMAP-behandler fra Monash University, og jobber med å konsultere pasienter privat. I tillegg holder hun inspirerende foredrag om kosthold og ernæring.


Eksterne ressurser og samarbeidspartnere

Helse BergenStiftelsen DamIterate ASMage-tarmforbundetNorges Astma- og AllergiforbundNasjonal Kompetansetjeneste for Funksjonelle Mage-tarmsykdommerNorway Health Tech

© Noba Health AS 2023
Org. nr.: 921 671 202