noba-logo


Om oss i teamet

Henrik Glasø Skifjeld, Ida Husby Swendgaard og Brynjar Grønhaug Rongved står bak Noba, og har alle lang erfaring med å bygge tjenester for ulike kunder fra flere år i konsulentbransjen. De ønsker nå å bruke sin kunnskap til å utvikle en tjeneste som hjelper folk å leve problemfritt med ulike diagnoser. I dag er fokuset på irritabel tarmsyndrom (IBS) som anslås å ramme 10-20% av befolkningen.


Henrik Glasø Skifjeld, Ida Husby Swendgaard og Brynjar Grønhaug Rongved

Ida har selv IBS og vet hvordan det er å leve med konstante mageplager. Etter å ha blitt diagnostisert med IBS var det mye hun måtte finne ut av på egen hånd, men nå lever hun et problemfritt liv hvor hun har kontroll på plagene og vet hva som trigger dårlige perioder. Veldig mye er takket være Noba!

Både Henrik, Ida og Brynjar er seniorutviklere og vet hva som skal til for å bygge solide, skalerbare apper og tjenester. Det gir Noba en stor fordel, da teamet kan raskt implementere nye funksjoner og feilrettinger for å sikre en best mulig brukeropplevelse.


Kliniske ernæringsfysiologer

For å lage en god tjeneste trengs flinke fagfolk. Noba fokuserer nå på IBS, hvor kosthold spiller en stor rolle for symptomlindringen. Nobas fagfolk har kompetanse innen klinisk ernæring og sørger for at informasjonen du får i appen er så rikitg som mulig. Her kan du lese hvordan FODMAP-innholdet i produktene i appen vurderes.

Klinisk ernæringsfysiolog er en beskyttet tittel som krever at du har norsk autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog. Dette får man gjennom et 5-årig profesjonsstudium, blant annet hos Universitetet i Oslo.Eline M. Randulff Hillestad

Eline Randulff Hillestad

Klinisk ernæringsfysiolog

Eline jobber til daglig hos Nasjonal Kompetansetjeneste for Funksjonelle Mage-tarmsykdommer (NKFM ved Helse Bergen), og er sertifisert lavFODMAP-behandler fra Monash University. Hun har jobbet i flere år med Noba, hvor hun har kvalitetssikret produktinformasjon i appen. Hun bidrar også med artikler og annen nyttig informasjon.karoline østereng nilsen

Karoline Østereng Nilsen

Klinisk ernæringsfysiolog

Karoline Østereng Nilsen jobber til daglig ved Drammen Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) og er uteksaminert fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet ved Ullevål Sykehus, Aker Sykehus og Lillehammer Sykehus med blant annet behandling av pasienter med IBS. Hun har gjennom sin jobb tilegnet seg god kjennskap til lavFODMAP-dietten og IBS. Ønsker du hjelp med gjennomføring av lavFODMAP-dietten kan Karoline hjelpe deg, også over video. Ta kontakt på kef@noba.app dersom du ønsker mer informasjon.Ida Marie Holm

Ida Marie Holm

5. årsstudent i klinisk ernæring

Ida Marie studerer klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo, og skriver for tiden en masteroppgave i samarbeid med Lovisenberg Diakonale Sykehus. Gjennom både studiet og sin fritid har Ida Marie tilegnet seg mye kunnskap om IBS og lavFODMAP-dietten, som hun bruker i arbeidet med Noba.Lise Mongstad Østli

Lise Mongstad Østli

Student i klinisk ernæring
Bachelor i helse- og sosialpsykologi

Lise studerer klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo, hvor hun er på sitt 6. semester. Hun har fra før en bachelor med fordypning i helse- og sosialpsykologi. Gjennom studiet har hun tilegnet seg grunnleggende informasjon rundt IBS, og hun har selv erfaring med å vurdere FODMAP-innhold i varer.marthe strømnes

Marthe Strømnes

Klinisk ernæringsfysiolog

Etterhvert ble vi kontaktet av Marthe som ønsket å bidra til appen. Hun har også gjort en super innsats i å sikre at du får en sikker vurdering av matvarene i appen. Marthe er sertifisert lavFODMAP-behandler fra Monash University, og jobber til daglig ved sykehuset i Vestfold.helge a. felberg

Helge A. Felberg

Klinisk ernæringsfysiolog

Helge er sertifisert lavFODMAP-behandler fra Monash University, og han har jobbet med IBS og funksjonelle mageplager siden 2013. Ønsker du hjelp med gjennomføring av lavFODMAP-dietten kan Helge hjelpe deg, også over video. Ta kontakt på kef@noba.app dersom du ønsker mer informasjon.anna bakka

Anna Bakka

Klinisk ernæringsfysiolog

Anna er sertifisert lavFODMAP-behandler fra Monash University, og jobber med å konsultere pasienter privat. I tillegg holder hun inspirerende foredrag om kosthold og ernæring.Eksterne ressurser og samarbeidspartnere

Helse BergenStiftelsen DamIterate ASMage-tarmforbundetNorges Astma- og AllergiforbundNasjonal Kompetansetjeneste for Funksjonelle Mage-tarmsykdommer