Familiedeling 👨‍👩‍👧‍👦

13. mars 2024
Ida Husby Swendgaard
Ida Husby Swendgaard

Mange har etterspurt mulighet for å dele abonnement med familiemedlemmer, da det ofte er flere i familien som trenger å benytte premium-versjon av appen selv om det kun er en person som har IBS.

Vi har faktisk hatt støtte for familiedeling i lang tid, men vi har innsett at dette ikke har blitt kommunisert godt nok. Her kommer derfor litt mer informasjon:

Både Android og iOS har støtte for å opprette såkalt familiedeling eller familiebibliotek. Dette gjør at du kan dele musikk, filmer, e-bøker og abonnementer med inntil 5-6 familiemedlemmer. Det krever at alle familiemedlemmene benytter samme type telefon (Apple eller Android), og at dere har opprettet familiegruppe. Under ser du hvordan du gjør dette for hhv. Android og iOS:

Android

Har dere Android-telefon kan dere følge denne framgangsmåten for hvordan dere setter opp familiebibliotek.

Apple / iOS

Her finner du informasjon om hva familiedeling er, og hva du kan bruke det til. Videre kan dere følge denne guiden for hvordan dere konfigurerer familiedeling.

Her kan det være penger å spare

Familiedeling og familiebibliotek er altså ikke unikt for Noba, men er noe mange apper tilbyr. Her kan det derfor være penger å spare, om dere ikke var klar over dette fra før 😉